Arabuluculuk konuları;

 • Şirketler arasında ortaya çıkan her türlü ticari uyuşmazlıklar,
 • İşçi – İşveren uyuşmazlıkları,
 • Kamu düzenini ilgilendirmeyen, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her türlü hak,
 • Yargıya intikal etmemiş, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlık,
 • İster sözleşmeden ister haksız fiilden kaynaklanan tüm tazminat uyuşmazlıkları,
 • Trafik kazalarından kaynaklanan tüm alacak-tazminat alacakları,
 • İş kazasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık,
 • 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kiracı – Ev / İşyeri sahibi ilişkilerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar,
 • Murisin vefatından sonra mirasa ilişkin tüm uyuşmazlıklar,
 • Nafaka Alacakları,
 • Katılma Alacağı,
 • Mal Paylaşımı,