Arabuluculuk Merkezinin kadrosu; yönetim kurulu, danışma kurulu, komiteler, arabulucular, idari personeller, stajyerler ve gönüllülerden oluşmaktadır.