Yıllık Raporlarımız; Arabuluculuk Merkezimiz her yıl sonunda düzenli  olarak faaliyet raporlarını yayınlayarak ilgililerin bilgisine sunmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu, kurumumuzun bir hesap dönemindeki ticari ve mali faaliyetlerini kapsayan rapordur. Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 327. maddesi uyarınca anonim şirketlerde idare meclisinin her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek amacıyla hazırlanan yıllık bir rapordur.

Yıllık faaliyet raporumuzda Arabuluculuk Merkezimizin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılmaktadır.

  • Faaliyet raporlarımız stratejik yönetim sistemimizin önemli bir unsurudur.
  • Saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması için önemli bir araçtır..

Faaliyet raporlarımızda, raporlama ilkelerimiz;

  • Sorumluluk İlkesi
  • Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
  • Açıklık ilkesi
  • Tam açıklama ilkesi
  • Tutarlılık ilkesi
  • Yıllık olma ilkesi

Yıllık faaliyet raporlarımız şu bölümlerden oluşur:

1- Genel bilgiler,

2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,

3- Arabuluculuk Merkezimiz araştırma ve geliştirme çalışmaları,

4- Arabuluculuk Merkezimiz faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,

5- Finansal durum,

6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,

7- Diğer hususlar