Online arabuluculuk anketi

Online Arabuluculuk Anketi

Online Arabuluculuk Anketi, online arabuluculuk deneyimi olan arabuluculara yöneliktir.  Anket sonuçlarının arabuluculuk uygulamasının gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir. Cevaplanması gereken sorular ve detaylı açıklamalar anket linkindedir.

Online Arabuluculuk ve Pandemi Anketine katılmak için lütfen tıklayınız!

iş akdi fesih arabuluculuk

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi İş Akdi Fesih Tarihini Etkiler

6325 sayılı HUAK’a göre iş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran sigortalı ile işveren ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesinde, işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşması halinde, iş akdinin fesih tarihinin arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalandığı tarih mi yoksa sigortalının işten çıkış tarihi mi olacağı sorusunun cevabı SGK bildirimleri açısından önem taşımaktadır. Daha fazla oku “Arabuluculuk Anlaşma Belgesi İş Akdi Fesih Tarihini Etkiler”

Singapore Singapore Arabuluculuk Sözleşmesi

Türkiye Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi’ne taraf oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” (Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi) 20 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunun 73/198 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
Daha fazla oku “Türkiye Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi’ne taraf oldu”

Arabuluculuk ile ilgili Yargıtay Kararları

Bağlantılı dava yığılmasında arabuluculuk zorunlu değildir

Davanın konusunun birden fazla olması ve bunlardan bir kısmının bir miktar para alacağına, bir kısmının ise miktara tabi olmaması halinde, yani HMK 110. maddesi anlamında bir dava yığılması ve talepler arasında da HMK 166. maddesi anlamında bağlantı bulunması halinde, uyuşmazlığın ne şekilde çözümleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta ise de, Daha fazla oku “Bağlantılı dava yığılmasında arabuluculuk zorunlu değildir”

Arabuluculuk ile ilgili Yargıtay Kararları

Ortaklık ilişkisinin geçersizliğinin tespiti uyuşmazlığında zorunlu arabuluculuk yoktur

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan tahsil davası arabuluculuğa tabi ise de, geçerli bir ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespitine ilişkin dava, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan bir alacak ya da tazminat davası olmadığından zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.

Daha fazla oku “Ortaklık ilişkisinin geçersizliğinin tespiti uyuşmazlığında zorunlu arabuluculuk yoktur”

Arabuluculuk ile ilgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi | Esas No: 2020/932 – Karar No: 2020/5773 – Tarih: 17.06.2020

Uyuşmazlık, davacı vekilince arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin dosyaya ibraz edilmemesi halinde bu belgelere UYAP sisteminden ulaşılabilmesi nedeniyle suretinin ( fotokopisinin ) yeterli olup olamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Daha fazla oku “Yargıtay 9. Hukuk Dairesi | Esas No: 2020/932 – Karar No: 2020/5773 – Tarih: 17.06.2020”

Arabuluculuk ile ilgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi | Esas No: 2019/3048 – Karar No: 2020/1093 – Tarih: 10.02.2020

Dava, menfi tespit ve çek istirdadı taleplerine ilişkindir Açılan davada davacının talebi, bir miktar paranın ödenmesi, alacak veya tazminat değil kıymetli evrak olarak çeki haksız olarak elinde bulundurduğu iddia edilen hamilden çekin iadesidir. Daha fazla oku “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi | Esas No: 2019/3048 – Karar No: 2020/1093 – Tarih: 10.02.2020”