Başvurucunun:

Başvurucu:

Kurum İseniz Doldurunuz

Karşı Taraf:

Şahıs İse Sigortanızı ödeyen şahsa ait bilgileri doldurmanız istenmektedir. Ticari ünvanı bilmiyorsanız SGK dökümünüzden, (varsa e-Devlet uygulamasından )faydalanabilirsiniz.

Karşı Taraf:

Şirket İse Sigortanızı ödeyen şirkete ait bilgileri doldurmanız istenmektedir. Ticari ünvanı bilmiyorsanız SGK dökümünüzden, (varsa e-Devlet uygulamasından )faydalanabilirsiniz.

Karşı Taraf (Üst İşveren):

Şirket İse (Üst İşveren) Taşeron Firma (Alt/Üst) işveren ilişkisi varsa Bu bölüme Üst İşverene ait bilgileri yazınız Sigortanızı ödeyen şirkete ait bilgileri doldurmanız istenmektedir. Ticari ünvanı bilmiyorsanız SGK dökümünüzden, (varsa e-Devlet uygulamasından )faydalanabilirsiniz.

Başvuru Konusu:

İşçinin Arabuluculukta Talep Edebileceği Kalemler

Cevaplayan ile yaşadığınız hukuki sorununuzu sade ve kısa şekilde özetleyiniz. Başvurunuzun Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline Kayıtlı bir Arabulucu tarafından değerlendirileceğini unutmayınız.