İnteraktif kelimesiyle eş anlamlı olarak “etkileşimli” kelimesi de kullanılabilir. İnteraktif, karşılıklı etkileşim yoluyla anlaşmaktır. Sunmuş olduğumuz arabuluculuk hizmeti, tek yönlü boyutta değil, etkileşimli yani interaktif boyutta gerçekleşmektedir. Taraflara sunulan seçenek hakkı, sürece dahil olunmasını sağlamıştır. İnteraktif yöntem ile amaçlanan uyuşmazlık çözümlerinde kolaylık sağlamaktır.