Bankacılık ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda finans arabuluculuğu etkin bir çözüm yolu olduğundan Sermaye Piyasası, kambiyo ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmış arabulucularımız, finans sektöründe faaliyet gösteren sektörün lider kurum ve kuruluşları olan yerli ve yabancı ticari bankalar, yatırım bankaları, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, leasing şirketleri, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fon ve ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans şirketlerine arabuluculuk hizmeti vermektedir. Arabuluculuk yoluyla çözülebilecek uyuşmazlıklardan bazıları;

  • Bankalar, diğer kredi Kuruluşları ve finansal kurumların ödünç para verme işlerine ilişkin ticari uyuşmazlıklar,
  • Bankacılık işlemlerinden kaynaklanan alacak ve tazminat uyuşmazlıkları
  • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat uyuşmazlıkları
  • Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat uyuşmazlıkları