Başvurucunun:

Başvurucu:

Kurum İseniz Doldurunuz

Karşı Taraf:

Şahıs İse Sigortanızı ödeyen şahsa ait bilgileri doldurmanız istenmektedir. Ticari ünvanı bilmiyorsanız SGK dökümünüzden, (varsa e-Devlet uygulamasından )faydalanabilirsiniz.

Karşı Taraf:

Şirket İse

Başvuru Konusu:

İşçinin Arabuluculukta Talep Edebileceği Kalemler

Cevaplayan ile yaşadığınız hukuki sorununuzu sade ve kısa şekilde özetleyiniz. Başvurunuzun Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline Kayıtlı bir Arabulucu tarafından değerlendirileceğini unutmayınız.