Misyonumuz, sürekli geliştirilen ve farklılaştırılan üstün kaliteli arabuluculuk hizmetlerimiz vasıtasıyla, hizmet alanlarımızın ticari uyuşmazlık veya iş ihtilafı yaşamalarının önlenmesi ve yaşanan uyuşmazlık ve ihtilafların etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması istikametinde çalışmaktır.

Arabulucularımız uyuşmazlığın taraflarını toplantıya davet ederek, tarafları dinler, tarafların önerilerini dikkate alarak tarafların ortak çözüm bulmalarına yardımcı olur.

Arabulucularımız tarafları uzlaştırarak, barıştırarak, anlaşmalarını sağladığı zaman altına imza atılan anlaşma belgesi, Yargıtay sürecini de tamamlamış kesinleşmis bir mahkeme hükmü yerine geçmektedir.

Toplumun her kesiminde oluşan uyuşmazlıklara yüksek kalitede arabuluculuk hizmeti sunarak, çatışma kültürünün yerini uzlaşma kültürünün almasına katkıda bulunmak, hizmet sunduğumuz kesimlerin ve  personelimizin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu ticari hayat ve çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sunmaktır.