Prof. Dr. Vahit Bıçak, Uzman Arabulucu

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1989), Lisans
 • Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Delil Hukuku, İngiltere (1996), Doktora (PhD)
 • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçenti (2003-2008)
 • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü (2008 –       )
 • Hukuk Müşaviri
 • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabuluculuk Sicil No: 39
  • Genel Anlamda Arabulucu
  • İş Hukuku Uzman Arabulucu
  • Ticaret Hukuku Uzman Arabulucu
  • Tüketici Hukuku Uzman Arabulucu
  • Enerji ve Maden Hukuku Uzman Arabulucu
  • Sağlık Hukuku Uzman Arabulucu
 • Arabuluculukta Taraf Vekili
 • Milletlerarası Arabuluculuk Yarışma Hakemi
  • Milletlerarası Ticaret Odası Arabuluculuk Yarışması (ICC-Paris, 2021)
  • ADR ODR Milletlerarası Arabuluculuk Yarışması (Londra, 2021)
 • Tahkim Hakemi
 • Tahkimde Taraf Vekili
 • Avukat, Müdafi, Mahkeme Davalarında Taraf Vekili, Ankara Barosu Sicil No: 16231

Daha Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.