arabuluculuk merkezi

Arabuluculuk Merkezleri Fiziki Yeterlilik Kriterleri

Arabuluculuk Kurulunun 06.02.2020 tarihli toplantısında; Arabuluculuk Merkezleri fiziki yeterlilik kriterlerini belirledi. Buna göre; arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı yerlerin, tarafların birlikte ve ayrı ayrı görüşmesine imkan sağlayacak şekilde en az 3 odadan oluşmasının gerektiği yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Daha fazla oku “Arabuluculuk Merkezleri Fiziki Yeterlilik Kriterleri”