Avrupa birliği arabuluculuk

Avrupa Birliği Arabuluculuk Yönergesi

Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi, “Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi” adıyla 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanarak (yayından yirmi gün sonra) 13 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk Yönergesi, Üye Devletlerin 2008/52 sayılı yönergeyi 21 Mayıs 2011 tarihine kadar iç hukuklarına aktarmalarını öngörmektedir.

Daha fazla oku “Avrupa Birliği Arabuluculuk Yönergesi”

arabuluculuk tarihi

Arabuluculuk Uygulamalarının Dünü ve Bugünü

Anlaşmazlık, uyuşmazlık, çatışma insani bir durumdur. Anlaşmazlık, uyuşmazlık, çatışma insani bir durum olduğu ve çoğu zaman bunun önüne geçmek de mümkün olmadığı için anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları çözmek amacıyla değişik yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. Her toplumun kendi dinamiklerine, koşullarına, toplumsal ve kültürel yapısına göre değişiklik gösteren bu yöntem ve araçları; müzakere, arabuluculuk, tahkim ve mahkeme biçiminde sınıflandırabiliriz. Bu araçların en klasik ve geleneksel olanları tahkim ve mahkemedir.

Daha fazla oku “Arabuluculuk Uygulamalarının Dünü ve Bugünü”

umut metin

Uyuşmazlıkları, sağlığımızı da koruyarak çözmenin adı “arabuluculuk”

Sorun yaşamayan insan muhtemelen hayatı da yaşamıyordur. Diğer insanlarla ilişkilerimizde mutluluklar olması gibi sorunların olması gayet normaldir. Bu durumda sorunu çözmek ise bir ihtiyaçtır. Ülkemizde 2013 yılından beri uygulanan Arabuluculuk, 1 milyondan fazla uygulama sayısı ve nerdeyse %70’lik anlaşma sağlama oranıyla, ülkemizde sorunları geride bırakma anlayışını bütünüyle değiştirmiş gözüküyor.

Daha fazla oku “Uyuşmazlıkları, sağlığımızı da koruyarak çözmenin adı “arabuluculuk””