İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ile İşbirliği Protokolü

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ile Just & Fair Arabuluculuk Merkezimiz arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Bu gelişmeyle İSTAC ile JUST & FAİR Arabuluculuk Merkezi arasındaki iş birliği süreci resmen başlatıldı.  ISTAC ve JUST & FAİR Arabuluculuk Merkezi arasındaki iş birliği sürecinin resmiyete dökülmüş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.

Uyuşmazlıklara Çözüm Odalı Yaklaşım

İş ve ticaret dünyası hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak yaşadıkları uyuşmazlıkları önce arabuluculuk ve gerekirse tahkim yoluyla çözüme kavuşturma fırsatına kavuştu. Türkiye’de gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında son yıllarda önemli mesafeler kaydedilmiş olup, şimdi bu iki alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun birlikte işleyişine zemin yaratılmıştır.

İşbirliği modeli tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir ortamı beraberinde getirecektir.  İş dünyasının yaşadıkları uyuşmazlıkları etkin, hızlı, hakkaniyetli ve hesaplı çözümlere kavuşturmaya kararlıyız. 

Ticari davaların mahkemelerde açılmasından önce arabuluculuk yoluna başvurulmasının zorunlu kılınmasıyla birlikte ticari uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir dönem başladı. Ticari uyuşmazlığın tarafları uyuşmazlıklarına çözüm için önce Arabuluculuk Merkezimize başvuruyor. Arabulucu nezdinde yapılan görüşme sonucunda ANLAŞMA SAĞLANMASI durumunda uyuşmazlık kesin ve tarafları bağlayıcı olarak çözülmüş olmaktadır.

Mahkeme Yerine Tahkim

Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI durumunda; uyuşmazlığın çözümü için bağlayıcı bir karar olmadığı için tekrar mahkemeye başvurmak gerekiyordu. İşte bu İşbirliği Protokolüyle ticari uyuşmazlığın tarafları, bir yandan arabuluculuğun hızlı, ekonomik ve dostane çözüm yolu bulma ihtimalini deneyimlerken; diğer yandan da anlaşma olmazsa mahkemeye gitmeksizin, uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla ISTAC’ta çözebilecekler. Böylece, arabuluculuk süreci anlaşma ile sonuçlanmasa dahi, hemen arkasından başlayacak tahkim süreci sayesinde, taraflar uyuşmazlıklarını bağlayıcı ve kesin bir şekilde çözecek olan bir hakem kararı elde edecekler.

Ticari uyuşmazlıkta tarafların Arabuluculuk Merkezimizde uzlaşamamaları halinde, taraflara “Bir ihtimal daha var, o da ISTAC” mesajını vereceğiz. Ticari uyuşmazlık taraflarına tahkimde çözüm fırsatlarını anlatacağız ve onları ISTAC’a yönlendireceğiz. Çünkü ISTAC mahkemeden daha ucuz, daha az masraflı ve çok daha hızlı çözüm yolu sunuyor. ISTAC’da uyuşmazlıklar tahkimde 6 ayda, seri tahkimde 3 ayda çözümlenebiliyor.

Hakemlerimiz

Pandemi sürecinde de ne ISTAC, ne de JUST & FAİR durmadı, yeni dosyalar aldı, alıyor, çözüme kavuşturdu, kavuşturuyor. İşbirliği Protokolümüzün işlerlik kazanmasıyla dosya  yoğunluğumuz daha da artacak.

İmzalanan iş birliği protokolüne göre; JUST & FAİR Arabuluculuk Merkezi arabulucularımız, İSTAC’ın hakem sıfatıyla İSTAC tahkim sürecinde görev almaları konusunda mutabakata varıldı. ISTAC tarafından arabulucularımıza tahkim ve hakemlik eğitimi verilecek olması da İşbirliği Protokolümüz kapsamına alınmıştır.  

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir